Ostja annab müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ainult seoses konkreetse müügitehinguga või toote- ja tarneinfo edastamisega. Müüjale teatavaks saanud isikuandmeid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja ostjale kauba tarnimiseks.

Müüja säilitab Ostja kohta ostude sooritamise käigus Ostja poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta(sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress). Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Kullerteenust osutavale ettevõttele edastatakse ainult need Ostja isikuandmed, mis on vajalikud toodete kohaletoimetamiseks.

Andmeside Ostja ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Ostja panga- ja krediitkaardi andmetele.

Ostja isikuandmed on konfidentsiaalne informatsioon ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

0