Sellel veebilehel jagatakse informatsiooni. Tegemist ei ole meditsiiniliste nõuannetega erinevate haiguslike seisundite diagnoosimiseks, raviks või leevendamiseks. Veebilehel jagatav informatsioon ei asenda arstide või teiste tervishoiutöötajate poolt antud nõu. See, kas Sa valid tavameditsiinilise ravi, alternatiivmedistiinilise ravi või nende kombinatsiooni, on Sinu otsus ning on tähtis et Sa töötaksid igal juhul koostöös enda arstiga, kes diagnoosib ja ravib Sind ning jälgib Sinu tervenemist.

0